Ý nghĩa tên Tuấn Khang, Luận Ngũ cách tên gọi Tuấn Khang

Thứ Ba, 18/08/2020 - 1102

Ý nghĩa tên Tuấn Khang là gì ? Đặt tên con là Tuấn Khang có tốt không, luận giải ngũ cách của tên gọi này như thế nào ? Cùng ibongda24 tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

Ý nghĩa tên Tuấn Khang

Tên Tuấn Khang mang ý nghĩa là : Trí dũng song toàn, hay giúp đỡ người. Xét vè vận mệnh thời trung niên có phần bôn ba, nhưng vận cuối đời sẽ được cát tường.

Khi xem xét ý nghĩa một tên gọi, thuật đặt tên sẽ luận giải vễ ngũ cách của cái tên, dựa trên các nét trên bộ từng tên và họ đệm từ đó luận giải ngũ cách bao gồm : Thiên Cách, Nhân Cách, Địa Cách, Ngoại Cách và Tổng Cách. Từ đó sẽ có được thông tin cụ thể

Ý nghĩa tên Tuấn Khang

Ý nghĩa tên Tuấn Khang

1. Thiên cách của tên gọi Tuấn Khang

Thiên cách : Đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp và danh dự, ám chỉ khí chất con người. Thiên cách cũng đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách tên gọi được tính bằng tổng số nét của chữ Tuấn ( 9) + 1 = 10
Thuộc hành: Âm Thuỷ
Quẻ này là quẻ ĐẠI HUNG: (điểm: 0/20)

2. Nhân cách tên Tuấn Khang

Nhân cách đại diện “Chủ Vận” chính là trung tâm của họ và tên. Vận mệnh con người chính là do Nhân cách chi phối, nó đại điện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Cũng giống như là chủ trong mệnh lý. Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó.

Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.
Nhân cách tên này cũng được tính bẳng tổng số nét của chữ Tuấn (9) + 1 = 10
Thuộc hành: Âm Thuỷ
Quẻ này là quẻ ĐẠI HUNG: (điểm: 0/30)

3. Địa Cách

Địa cách còn gọi là “Tiền Vận”(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Địa cách của bạn được tính bằng tổng số nét là 1 + số nét của tên Khang(8) = 9
Thuộc hành: Dương Thuỷ
Quẻ này là quẻ HUNG: (điểm: 5/20)

4. Ngoại cách:

Ngoại cách để chỉ thế giới bên ngoài, về bạn bè, những người ngoài xã hội, người bằng vai phải lứa về quan hệ xã giao. Ngoại cách chỉ mức độ quan trọng của các mối quan hệ xã hội nên Ngoại cách còn được gọi là “Phó Vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
Ngoại cách tên gọi này được tính bằng tổng số nét của tên Khang (8) + 1 = 10
Thuộc hành: Âm Thuỷ
Quẻ này là quẻ ĐẠI HUNG: (điểm: 0/10)

5. Tổng cách:

Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách. Tổng cách đại điện chung cho cả cuộc đời của người đó, đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên về sau.
Tổng cách của tên này được tính bằng tổng số nét chữ Tuấn (9) + Khang(8)) = 17
Thuộc hành : Dương Kim
Quẻ này là quẻ CÁT: Số này thuận lợi tốt đẹp, có quyền lực mưu trí, chí lập thân, sẽ phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh lợi. Nhưng cứng rắn thiếu sự bao dung, cúng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm mỏng, phân biệt thiện ác, nơi hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả danh và lợi. (điểm: 15/20)

Trên đây là thông tin phân tích tổng thể về ý nghĩa tên Tuấn Khang khi xem xét trên tổng thể ngũ cách, chúng ta sẽ biết được về ý nghĩa tên gọi ảnh hưởng như thế nào tới Chủ mệnh, phụ mệnh, những mối quan hệ xã giao trong cuộc đời. Rất hy vọng bạn đã có thêm kiến thức để đặt tên cho con theo mong muốn và nguyện vọng của gia đình.