Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi - KQXSQNI

Xổ số Quảng Ngãi 15/05/2021

G8 21
G7 576
G6 1853 0805 9648
G5 3599
G4 90550 12973 75304
13381 76746 13779 76453
G3 90441 28897
G2 11171
G1 09164
ĐB 647110
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;
1
2
3
4 1;6;8;
5 3;3;
6 4;
7 1;3;6;9;
8 1;
9 7;9;

Xổ số Quảng Ngãi 08/05/2021

G8 21
G7 506
G6 3523 0797 7904
G5 0940
G4 70036 04779 94210
86078 43862 35370 77170
G3 68319 99826
G2 67631
G1 09480
ĐB 993759
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 9;
2 3;6;
3 1;6;
4
5 9;
6 2;
7 8;9;
8
9 7;

Xổ số Quảng Ngãi 01/05/2021

G8 65
G7 645
G6 7704 5535 4678
G5 9279
G4 52036 52110 93636
34730 56627 41844 69878
G3 48664 65580
G2 04732
G1 50928
ĐB 197901
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 4;
1
2 7;8;
3 2;5;6;6;
4 4;5;
5
6 4;
7 8;8;9;
8
9

Xổ số Quảng Ngãi 24/04/2021

G8 15
G7 979
G6 5339 9518 9994
G5 9912
G4 99273 79335 96107
32507 25383 52511 27344
G3 31968 94375
G2 80122
G1 23566
ĐB 948463
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;
1 1;2;8;
2 2;
3 5;9;
4 4;
5
6 3; 6;8;
7 3;5;9;
8 3;
9 4;