Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi - KQXSQNI

Xổ số Quảng Ngãi 21/05/2022

G8 57
G7 975
G6 0186 9947 3429
G5 1813
G4 63638 61443 77763
99558 40451 55606 79805
G3 00029 91070
G2 17950
G1 99895
ĐB 452711
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 1; 3;
2 9;9;
3 8;
4 3;7;
5 1;8;
6 3;
7 5;
8 6;
9 5;

Xổ số Quảng Ngãi 14/05/2022

G8 68
G7 017
G6 4956 9468 4750
G5 0889
G4 64180 11680 46782
91487 30008 83936 17637
G3 81519 25080
G2 95880
G1 89111
ĐB 042146
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 1;7;9;
2
3 6;7;
4 6;
5 6;
6 8;
7
8 2;7;9;
9

Xổ số Quảng Ngãi 07/05/2022

G8 52
G7 702
G6 0360 2259 0773
G5 8583
G4 30589 15231 85824
06735 06471 26404 78621
G3 97362 53505
G2 83639
G1 08191
ĐB 109725
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;5;
1
2 1;4;5;
3 1;5;9;
4
5 9;
6 2;
7 1;3;
8 3;9;
9 1;

Xổ số Quảng Ngãi 30/04/2022

G8 73
G7 671
G6 5929 4236 9223
G5 0238
G4 32559 74219 28593
77312 34299 34853 56450
G3 24304 83804
G2 31054
G1 40819
ĐB 599053
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;
1 2;9;9;
2 3;9;
3 6;8;
4
5 3; 3;4;9;
6
7 1;
8
9 3;9;