Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh - KQXSHCM

Xổ số Hồ Chí Minh 22/01/2022

G8 98
G7 979
G6 2190 6174 3711
G5 3826
G4 38012 30166 91399
36610 96530 60322 45868
G3 84417 05772
G2 08201
G1 66655
ĐB 014290
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;2;7;
2 2;6;
3
4
5 5;
6 6;8;
7 2;4;9;
8
9 9;

Xổ số Hồ Chí Minh 17/01/2022

G8 67
G7 803
G6 8977 3563 4329
G5 5542
G4 10362 14764 31470
39544 78583 54536 71203
G3 55001 64227
G2 75851
G1 98072
ĐB 780068
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;3;
1
2 7;9;
3 6;
4 2;4;
5 1;
6 2;3;4;8;
7 2;7;
8 3;
9

Xổ số Hồ Chí Minh 15/01/2022

G8 58
G7 014
G6 6907 6733 8472
G5 4684
G4 53441 57565 19947
63976 80780 76216 43413
G3 69965 09722
G2 34258
G1 42831
ĐB 436392
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 3;4;6;
2 2;
3 1;3;
4 1;7;
5 8;
6 5;5;
7 2;6;
8 4;
9 2;

Xổ số Hồ Chí Minh 10/01/2022

G8 61
G7 888
G6 4176 0686 2817
G5 4791
G4 06867 38628 88420
85974 19130 52280 41065
G3 05442 78699
G2 70980
G1 29704
ĐB 884043
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 7;
2 8;
3
4 2;3;
5
6 5;7;
7 4;6;
8 6;8;
9 1;9;