Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh - KQXSHCM

Xổ số Hồ Chí Minh 08/08/2022

G8 91
G7 145
G6 4404 7404 8459
G5 1507
G4 87109 63872 55002
02794 54386 15663 03831
G3 57650 31695
G2 54264
G1 65467
ĐB 113944
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;4;7;9;
1
2
3 1;
4 4; 5;
5 9;
6 3;4;7;
7 2;
8 6;
9 4;5;

Xổ số Hồ Chí Minh 06/08/2022

G8 14
G7 987
G6 5178 5018 5643
G5 6200
G4 99510 71678 85230
15550 10366 36303 40607
G3 09096 56866
G2 45316
G1 17392
ĐB 267716
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;
1 6; 6;8;
2
3
4 3;
5
6 6;6;
7 8;8;
8 7;
9 2;6;

Xổ số Hồ Chí Minh 01/08/2022

G8 79
G7 788
G6 3037 7089 7289
G5 8447
G4 39245 50140 21735
07987 57590 99101 81540
G3 79043 58703
G2 17902
G1 78144
ĐB 251992
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;3;
1
2
3 5;7;
4 3;4;5;7;
5
6
7
8 7;8;9;9;
9 2;

Xổ số Hồ Chí Minh 30/07/2022

G8 27
G7 951
G6 9541 1306 1203
G5 4156
G4 27551 20226 23816
93849 30973 31015 08168
G3 14300 24328
G2 92368
G1 81209
ĐB 122133
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;9;
1 5;6;
2 6;8;
3 3;
4 1;9;
5 1;1;6;
6 8;8;
7 3;
8
9