Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận - KQXSBTH

Xổ số Bình Thuận 23/06/2022

G8 44
G7 217
G6 9009 1167 1353
G5 3653
G4 56701 91969 29244
65243 31318 92306 83215
G3 21663 04760
G2 18672
G1 40726
ĐB 029023
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;9;
1 5;7;8;
2 3; 6;
3
4 3;4;
5 3;3;
6 3;7;9;
7 2;
8
9

Xổ số Bình Thuận 16/06/2022

G8 53
G7 006
G6 6577 5722 6768
G5 3605
G4 61727 30904 12390
95528 52855 10584 43790
G3 18720 35229
G2 85405
G1 69953
ĐB 506090
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;5;6;
1
2 2;7;8;9;
3
4
5 3;5;
6 8;
7 7;
8 4;
9

Xổ số Bình Thuận 09/06/2022

G8 22
G7 598
G6 5526 9314 3544
G5 0800
G4 65493 21522 76764
30271 73391 55846 82570
G3 85797 08435
G2 23907
G1 71929
ĐB 284521
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;
2 1; 2;6;9;
3 5;
4 4;6;
5
6 4;
7 1;
8
9 1;3;7;8;

Xổ số Bình Thuận 02/06/2022

G8 77
G7 170
G6 6518 9177 2071
G5 9808
G4 07510 28538 01931
24792 44547 77976 61944
G3 36529 50913
G2 16450
G1 60824
ĐB 672006
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6; 8;
1 3;8;
2 4;9;
3 1;8;
4 4;7;
5
6
7 1;6;7;
8
9 2;