Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận - KQXSBTH

Xổ số Bình Thuận 10/06/2021

G8 50
G7 854
G6 2202 1083 8679
G5 8450
G4 92684 85698 55479
29707 99032 86099 73472
G3 74808 23644
G2 68200
G1 62713
ĐB 435569
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;8;
1 3;
2
3 2;
4 4;
5 4;
6 9;
7 2;9;9;
8 3;4;
9 8;9;

Xổ số Bình Thuận 03/06/2021

G8 55
G7 131
G6 3660 0067 7592
G5 5975
G4 13003 80187 78063
02089 78366 79642 18100
G3 12941 49512
G2 32373
G1 96532
ĐB 842196
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;
2
3 1;2;
4 1;2;
5
6 3;6;7;
7 3;5;
8 7;9;
9 2;6;

Xổ số Bình Thuận 27/05/2021

G8 73
G7 345
G6 8497 2164 5656
G5 6003
G4 00081 64367 92675
24373 22196 52239 73618
G3 94656 20804
G2 32974
G1 31604
ĐB 038239
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;4;
1 8;
2
3 9; 9;
4 5;
5 6;6;
6 4;7;
7 3;4;5;
8 1;
9 6;7;

Xổ số Bình Thuận 20/05/2021

G8 66
G7 991
G6 3010 5756 6036
G5 5493
G4 21993 17447 80683
39910 79026 85552 80718
G3 29078 37332
G2 75090
G1 53873
ĐB 702581
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;
2 6;
3 2;6;
4 7;
5 2;6;
6
7 3;8;
8 1; 3;
9 1;3;3;