Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận - KQXSBTH

Xổ số Bình Thuận 16/03/2023

G8 02
G7 744
G6 8145 2478 4810
G5 5740
G4 62811 83349 52841
07356 15552 78521 33753
G3 69471 71379
G2 05486
G1 48979
ĐB 628599
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2 1;
3
4 1;4;5;9;
5 2;3;6;
6
7 1;8;9;9;
8 6;
9 9;

Xổ số Bình Thuận 09/03/2023

G8 85
G7 187
G6 1437 9112 3504
G5 1280
G4 58554 77046 80218
19667 36788 81418 18901
G3 66343 18968
G2 77208
G1 60412
ĐB 644493
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;8;
1 2;2;8;8;
2
3 7;
4 3;6;
5 4;
6 7;8;
7
8 7;8;
9 3;

Xổ số Bình Thuận 02/03/2023

G8 65
G7 968
G6 2992 2337 0652
G5 9290
G4 58925 64013 40938
62870 72065 86605 94836
G3 29266 72461
G2 92137
G1 72450
ĐB 443538
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 3;
2 5;
3 6;7;7;8; 8;
4
5 2;
6 1;5;6;8;
7
8
9 2;

Xổ số Bình Thuận 23/02/2023

G8 68
G7 288
G6 2467 3070 5029
G5 6238
G4 24835 54820 58389
87140 80283 05261 97421
G3 26419 78235
G2 07444
G1 70748
ĐB 760133
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 9;
2 1;9;
3 3; 5;5;8;
4 4;8;
5
6 1;7;
7
8 3;8;9;
9